Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí! Chcem vedieť viac

Štipendijné programy zamestnávateľov

ZAMESTNÁVATELIA SPOLUPRACUJÚCI SO ŠKOLAMI

Externé formy štúdia

EXTERNÉ FORMY ŠTÚDIA

Zameranie študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

ZAMERANIE ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV 37 DOPRAVA, POŠTY, TELEKOMUNIKÁCIE.

Podujatia a aktivity

PODUJATIA A AKTIVITY ZAMERANÉ NA PROPAGÁCIU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA TRH PRÁCE. Prvou spoločnou akciou v rámci projektu bolo víkendové kariérne poradenstvo, ktoré sa konalo v Múzeu dopravy Bratislava v dňoch 1.-2. 10.2016.Organizátori pripravili bohatý program v podobe ukážok výkonu povolaní v železničnej doprave, návštev priestorov rušňa či zažitia pocitu pri prevrátení vozidla pri dopravnej nehode. Partnerská spoločnosť Siemens s.r.o. zabezpečila možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici.

Štipendiá

Dve železničné spoločnosti sa rozhodli v záujme získania absolventov študijných odborov našej školy na nedostatkové profesie ponúknuť unikátny štipendijný program