Prejsť na obsah

Zoznam stredných odborných škôl

Názov Adresa školy Webová adresa
Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23, 917 45 Trnava spsdtt.sk
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94, Zvolen www.dopravnazv.sk
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113, Košice-Staré Mesto www.spsdopke.edu.sk
Stredná odborná škola dopravná Zelená 2, Martin www.sosd.sk
Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20, Bratislava spsdkvacalova.edupage.org
Stredná odborná škola dopravná Kvačalova 20, Bratislava www.sosdba.sk
Súkromná stredná odborná škola Exnárova 20, Bratislava www.sous-ruzinov.sk
Spojená škola - SOŠ SNP 30, Ivanka pri Dunaji www.spojsivanka.sk
Stredná odborná škola informačných technológií Hlinická 1, Bratislava www.sositba.sk
Stredná odborná škola dopravy a služieb Nám. sv. Martina 5, Holíc www.sosholic.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická Sibírska 1, Trnava www.sose-trnava.edu.sk
Stredná odborná škola Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom www.sosdca.edupage.org
Stredná odborná škola T. Vansovej 32, Prievidza www.stavpd.sk
Spojená škola I.Krasku 491, Púchov www.sospuchov.sk
Stredná odborná škola Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica www.spspb.edu.sk
Dopravná akadémia Školská 66, Trencín www.dopravnaakademia.sk
Stredná odborná škola letecko - technická Legionárska 160, Trenčín www.soslt.edupage.org
Stredná odborná škola techniky a služieb Cintorínska 4, Nitra zssnr.edupage.org
Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1, Nové Zámky sosdasnz.edupage.org
Stredná odborná škola technická Bratislavská cesta 10, Komárno www.soskn.sk
Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice www.sosts-levice.sk
Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce www.soszm.sk
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Okružná 61, Rimavská Sobota www.sosrs.edu.sk
Stredná odborná škola informačných technológií Tajovského 30, Banská Bystrica www.sos-it.sk
Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok www.sos-garbiarska1-kk.sk
Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu Štefánikova 39, Svit www.sossvit.edupage.org
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, Svidník www.sossvidnik.edu.sk
Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska 1, Prešov www.spspo.sk
Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055, Vranov nad Topľou sosdvv.edupage.org
Stredná priemyselná škola technická Komenského 5, Bardejov www.spsbj.sk
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059, Snina www.spssnina.edu.sk
Stredná odborná škola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou www.sspmoldava.edupage.org
Stredná odborná škola Mierová 727, Strážske www.sosstrazske.edupage.org
Stredná odborná škola technická Hviezdoslavova 5, Rožnava www.sostrv.edupage.org
Stredná odborná škola technická Partizánska 1, Michalovce www.sostmi.sk
Stredná odborná škola železničná Palackého 14, Košice-Staré Mesto www.soszke.edupage.sk
Stredná odborná škola technická Esterházyovcov 712/10, Galanta sostechga.edupage.org
Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova 104, Ružomberok www.sosprk.sk
Spojená škola Hlavná 2, Žilina www.sszaby.sk
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, Žilina www.sos.sdb.sk
Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica spojenaskolabb.edupage.org
Stredná odborná škola Poľná 10, Veľký Krtíš www.sos-vk.sk
Súkromná stredná odborná škola Kopaničná 238, Hliník nad Hronom www.ssoshlinik.sk
Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, Bardejov www.ssjh.sk
Stredná odborná škola Mierová 1973/79, Humenné www.sousluzhe.edu.sk
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, Kežmarok soskusnierskakk.edupage.org
Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, Prešov www.sost-po.sk
Spojená škola SNP 16, Sabinov www.spojenaskolasabinov.sk
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, Snina www.zsssnina.edupage.sk
Stredná priemyselná škola Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica sospb.sk
Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2, Žilina www.sosdza.sk
Stredná odborná škola J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo www.technifi.sk
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice www.sosake.sk
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Komenského 1963/10, Trebišov www.csostv.sk