Zoznam škôl

Názov Adresa školy Webová adresa
Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23, 917 45 Trnava spsdtt.edupage.org
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94, Zvolen www.dopravnazv.sk
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113, Košice-Staré Mesto www.spsdopke.edu.sk
Stredná odborná škola dopravná Zelená 2, Martin-Priekopa www.sosd.sk
Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20, Bratislava www.spsdkvacba.edu.sk
Stredná odborná škola dopravná Kvačalova 20, Bratislava www.sosd-ba.sk
Súkromná stredná odborná škola Exnárova 20, Bratislava www.sous-ruzinov.sk
Spojená škola - SOŠ SNP 30, Ivanka pri Dunaji www.spojsivanka.sk
Spoj.š. - SOŠ J.A.Gagarina Svätoplukova 38, Bernolákovo www.spojsivanka.sk
Stredná odborná škola informačných technológií Hlinická 1, Bratislava www.sositba.sk
Stredná odborná škola Nám. sv. Martina 5, Holíc www.sososholic.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická Sibírska 1, Trnava www.sose-trnava.edu.sk
Stredná odborná škola Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom www.sosdca.edupage.org
Stredná odborná škola T. Vansovej 32, Prievidza www.stavpd.sk
Stredná odborná škola I.Krasku 491, Púchov www.sospuchov.sk
Stredná priemyselná škola Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica www.spspb.edu.sk
Dopravná akadémia Školská 66, Trencín www.dopravnaakademia.sk
Stredná odborná škola letecko - technická Legionárska 160, Trencín www.soslt.edupage.org
Stredná odborná škola Cintorínska 4, Nitra zssnr.edupage.org
Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1, Nové Zámky www.soujesnz.sk
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola Bratislavská cesta 10, Komárno www.soskn.sk
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7, Levice sos-levice.edupage.org
Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce www.soszm.sk
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2, Žilina www.doaza.edu.sk
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Okružná 61, Rimavská Sobota www.sosrs.edu.sk
Stredná odborná škola informačných technológií Tajovského 30, Banská Bystrica www.sos-it.sk
Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok www.sos-garbiarska1-kk.sk
Stredná odborná škola Štefánikova 39, Svit www.sossvit.stranka.info
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, Svidník www.sossvidnik.edu.sk
Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska 1, Prešov www.spspo.sk
Stredná odborná škola drevárska Lúcna 1055, Vranov nad Toplou www.sosdvv.edu.sk
Stredná priemyselná škola Komenského 5, Bardejov www.spsbj.edu.sk
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059, Snina www.spssnina.edu.sk
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou www.sspmoldava.edupage.org
Stredná odborná škola Mierová 727, Strážske www.sosstrazske.edupage.org
Stredná odborná škola technická Hviezdoslavova 5, Rožnava www.sostrv.edupage.org
Stredná odborná škola technická Partizánska 1, Michalovce www.sostmi.sk
Stredná odborná škola železničná Palackého 14, Košice-Staré Mesto www.soszke.edupage.sk
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola Gresákova 1, Kosice-Staré Mesto www.ipari.sk
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola Esterházyovcov 712/10, Galanta sostechga.edupage.org
Stredná odborná škola V. P. Tótha 31, Senica www.sossenica.sk
Súkromná stredná odborná škola DSA Koniarekova 17, Trnava www.souztt.edupage.sk
Stredná priemyselná škola SNP 413/8, Myjava www.spsmyj.sk
Stredná odborná škola techniky a služieb Tovarnícka 1609, Topolcany www.zsstovar.topindex.sk
Stredná odborná škola technická Okružná 693, Čadca www.sostca.sk
Spojená škola Hlavná 2, Žilina www.sszaby.sk
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, Žilina www.sos.sdb.sk
Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica www.sssbb.sk
Stredná odborná škola Poľná 10, Veľký Krtíš www.sos-vk.sk
Technická akadémia J. Svermu 1, Zvolen www.tazvolen.sk
Súkromná stredná odborná škola Kopaničná 237, Hliník nad Hronom www.ssoshlinik.sk
Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, Bardejov www.ssjh.sk
Stredná odborná škola Mierová 1973/79, Humenné www.sousluzhe.edu.sk
Stredná odborná škola Kušnierska brána 349/2, Kežmarok www.soskk.sk
Stredná odborná škola Majstra Pavla Kukučínova 9, Levoča www.souplevoca.sk
Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, Prešov www.sost-po.sk
Spojená škola SNP 16, Sabinov www.spojenaskolasabinov.sk
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, Snina www.zsssnina.edupage.sk