Prejsť na obsah

Štipendijné programy zamestnávateľov

Štipendijné programy zamestnávateľov pre žiakov SOŠ

Názov Detail

Spoločnosti
podporujúce
vzdelávacie
programy

ŽSR

Štipendijný program

ŽSR zaviedli jedinečný štipendijný program pre žiakov vybraných stredných priemyselných škôl. Ak sa žiak, alebo jeho zákonný zástupca zaviaže, že žiak po absolvovaní školy odpracuje stanovený čas, budú mu ŽSR mesačne vyplácať štipendium.

Štipendium

 
40 – 100 € / mesiac 
(záleží od ročníka štúdia, ktorý žiak navštevuje)

Podmienky

- zdravotná a psychická spôsobilosť


Záväzok
odpracovať
v spoločnosti

1-4 roky

Počet rokov - záväzok
odpracovať
v spoločnosti

3 roky

 

Profesie, na ktoré štipendijný program pripravuje 

 

 

dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektromechanik

 

Školy a študijné odbory zapojené do štipendijného programu:

Stredná priemyselná škola

Študijné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy,

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

elektrotechnika

Stredná priemyselná škola dopravná , Sokolská 911/94, Zvolen

prevádzka a ekonomika dopravyŠtipendijný program na ŽSR podrobne :https://www.zsr.sk/kariera/vzdelavanie-so-zsr/stipendijny-program/

prospech z odborných predmetov do 2,5


Aktuálne volné pracovné pozície - ŽSR