Prejsť na obsah

O projekte

Logo Študuj Dopravu

Projekt ŠTUDUJ DOPRAVU je výsledok aktívnej činnosti  Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR, ktorá bola zriadená Rozhodnutím vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2015.
Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb, predstaviť prepojenie študijných a učebných odborov s vysokoškolským štúdiom, s povolaniami v doprave a poukázať na možnosti uplatnenia absolventov v praxi.

Videoprezentácie k projektu vytvorené žiakmi SOŠ

 
Kontaktná osoba:

Ministerstvo dopravy SR
PaedDr. Filip Kucej – osobný úrad, odbor vzdelávania
Tel. č.: 02/ 594 94 583
E-mail: filip.kucej@mindop.sk