Prejsť na obsah

Podujatia

 

Kam po skončení základnej školy  ŠTUDUJ DOPRAVU


O podujatí

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Študuj dopravu.

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sa predstavujú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

 

Základným školám ponúkame:

  • Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom ďalšieho študijného smerovania žiakov.
  • Informácie zo sveta práce – predstavenie povolaní so zameraním na dopravu.
  • Dopravnú výchovu –  informácie o bezpečnosti v cestnej premávke a praktické zvládnutie  údržby bicykla.
  • Praktické ukážky prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života.


ŠTUDUJ DOPRAVU


podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách
v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a
výstavby SR,Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ďaľších rezortných stredných odborných škôl,univerzít, rezortných zamestnávateľov
vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutoční
27. 9. 2022 v Trnave
v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej, Študentská 23,
od 9.00 h do 12.30 h.


Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových

služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne
vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové
poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania.
Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä
v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra,
prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova
s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, dopravné simulátory,
nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je
bezplatný.

Žiakom základných škôl ponúkame najmä:

Kariérové poradenstvopomoc s výberom štúdia a povolania
Informácie zo sveta prácepredstavenie dopravných povolaní
Dopravnú výchovubezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu,

dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomocinácvik zručností pri záchrane života

Kontaktná osoba (potvrdenie účasti):
PaedDr. Filip Kucej
Tel: 02/5949 4583

E-mail: filip.kucej@mindop.sk


História realizovaných podujatí:

Termín:                         Miesto konania:
9.9.2021 Vrútky
3.10.2019 Trnava
25.6.2019 Bratislava
16.5.2019 Vrútky
4.-5.5.2019 Košice
19.10.2018 Bratislava
4.10.2018 Trnava
1.-2.6.2018 Vrútky
14.-15.4.2018         Košice
6.-7.10.2017 Bratislava
2.6.2017 Košice
24.-25.3.2017 Vrútky
1.-2.10.2016 Bratislava

Súťaž pre žiakov stredných škôl

Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje
14. marca 2022 pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja
Doležala súťaž Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava.

Súťaž je zameraná na ekologickú dopravu a zapojiť sa môžu žiaci stredných škôl
v Slovenskej republike. Bližšie informácie nájdete v štatúte súťaže.
Štatút.pdf na stiahnutie

Oznamujeme záujemcom o účasť v súťaži, že termín na zaslanie záväzných prihlášok a súťažných projektov sa predlžuje do 31.5.2022. 

Súťaž o Cenu ministra dopravy a výstavby SR


Ministerstvo dopravy a výstavby SR opäť vyhlásilo súťaž o Cenu ministra dopravy a výstavby SR Maják pre dopravu, ktorou chce rozvíjať tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl študujúcich odbory zamerané na dopravu. Témou súťaže je Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku s cieľom podporiť ekologickú a udržateľnú dopravu na Slovensku.
Súťaž sa bude konať v novembri 2021 v Bratislave nezávisle od organizovania prezentačnej výstavy Mladý tvorca. Výhercovia budú odmenení poukazmi na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 500 €, 300 € a 200 €.
Bližšie informácie: tu


fotodokumentácia zo súťaže 2021

Fotky zo súťaže