Prejsť na obsah

Podujatia

 

Kam po skončení základnej školy  ŠTUDUJ DOPRAVU


O podujatí

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Študuj dopravu.

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sa predstavujú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

 

Základným školám ponúkame:

  • Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom ďalšieho študijného smerovania žiakov.
  • Informácie zo sveta práce – predstavenie povolaní so zameraním na dopravu.
  • Dopravnú výchovu –  informácie o bezpečnosti v cestnej premávke a praktické zvládnutie  údržby bicykla.
  • Praktické ukážky prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života.ŠTUDUJ DOPRAVU
podujatie pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky


Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách
v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, Strednej
priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ďalších rezortných stredných odborných škôl,
univerzít, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných
regionálnych partnerov s názvom

v Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU,
ktoré sa uskutoční
12. 10. 2023 v Trnave
v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej, Študentská 23,
od 9.00 h do 12.30 h.


NNávštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy,
ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých
školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo
s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého
sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v cestnej doprave, riadenie
rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, diagnostika vozidiel, dopravná výchova
s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory
vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy
a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

Žiakom základných škôl ponúkame:

Kariérové poradenstvopomoc s výberom štúdia a povolania
Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní
Dopravnú výchovu – bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu,
dopravné simulátory
Poskytovanie prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života
Klub priateľov železníc Trnavy a okolia zároveň pozýva účastníkov podujatia na
železničnú stanicu (nástupište č. 4) na prehliadku stálej expozície pamiatok železničnej
dopravy.


Kontaktná osoba (potvrdenie účasti):

PaedDr. Filip Kucej
Tel: 02/5949 4583
E-mail: filip.kucej@mindop.skHistória realizovaných podujatí:

Termín:                         Miesto konania:
7.9.2023  Vrútky
6.-7.6.2023 Košice
27.9.2022 Trnava
8.9.2022
Vrútky
28.6.2022
Bratislava
9.9.2021 Vrútky
3.10.2019 Trnava
25.6.2019 Bratislava
16.5.2019 Vrútky
4.-5.5.2019 Košice
19.10.2018 Bratislava
4.10.2018 Trnava
1.-2.6.2018 Vrútky
14.-15.4.2018         Košice
6.-7.10.2017 Bratislava
2.6.2017 Košice
24.-25.3.2017 Vrútky
1.-2.10.2016 Bratislava


 Ministerstvo dopravy SR pravidelne vyhlasuje súťaž o Cenu ministra dopravy SR s názvom Maják pre dopravu, ktorej cieľom je podporiť kreativitu a tvorivosť žiakov stredných odborných škôl študujúcich dopravné odbory.

 Bližšie informácie nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/osobny-urad-72/odborne-vzdelavanie-a-priprava-ziakov-77/sutaze

Súťaž o Cenu ministra dopravy  SR

 

fotodokumentácia zo súťaže 2021

Fotky zo súťaže