Prejsť na obsah

Podujatia

 

Kam po skončení základnej školy  ŠTUDUJ DOPRAVU


O podujatí

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Študuj dopravu.

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sa predstavujú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

 

Základným školám ponúkame:

  • Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom ďalšieho študijného smerovania žiakov.
  • Informácie zo sveta práce – predstavenie povolaní so zameraním na dopravu.
  • Dopravnú výchovu –  informácie o bezpečnosti v cestnej premávke a praktické zvládnutie  údržby bicykla.
  • Praktické ukážky prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života.ŠTUDUJ LETECTVO
podujatie pod záštitou ministra dopravy SR


Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách
so zameraním na leteckú dopravu je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR,
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, vybraných stredných odborných škôl
vyučujúcich dopravné odbory a spoločností pôsobiacich v leteckej doprave. Podujatie sa
uskutoční

2. júna 2023
v Košiciach
v Univerzitnom vedeckom parku Technicom
Boženy Němcovej 5
od 9.00 h do 12.00 h

Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania v oblasti dopravy, ktoré je
možné študovať na stredných školách a vysokých školách. Súčasťou programu bude
predstavenie zaujímavých povolaní v leteckej doprave, ukážky leteckej techniky,
komentovaná prehliadka priestorov Univerzitného vedeckého parku Technicom, možnosť
vyskúšať riadenie lietadla pomocou simulátora, možnosť zoznámiť sa so spoločnosťou
venujúcou sa leteckým záchranným prácam, zamestnancami Leteckého útvaru Ministerstva
vnútra SR („vládnej letky“), získať zaujímavé informácie od posádok lietadiel, zapojiť sa do
dopravných kvízov a súťaží.

Žiakom ponúkame najmä

pomoc s výberom štúdia a povolania
informácie o bezpečnosti v leteckej doprave
predstavenie povolaní v leteckej doprave


Bližšie informácie a potvrdenie účasti:

PaedDr. Filip Kucej
Tel: 02/5949 4583
E-mail: filip.kucej@mindop.sk
História realizovaných podujatí:

Termín:                         Miesto konania:
6.-7.6.2023 Košice
27.9.2022 Trnava
8.9.2022
Vrútky
28.6.2022
Bratislava
9.9.2021 Vrútky
3.10.2019 Trnava
25.6.2019 Bratislava
16.5.2019 Vrútky
4.-5.5.2019 Košice
19.10.2018 Bratislava
4.10.2018 Trnava
1.-2.6.2018 Vrútky
14.-15.4.2018         Košice
6.-7.10.2017 Bratislava
2.6.2017 Košice
24.-25.3.2017 Vrútky
1.-2.10.2016 Bratislava


 Ministerstvo dopravy SR pravidelne vyhlasuje súťaž o Cenu ministra dopravy SR s názvom Maják pre dopravu, ktorej cieľom je podporiť kreativitu a tvorivosť žiakov stredných odborných škôl študujúcich dopravné odbory.

 Bližšie informácie nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/osobny-urad-72/odborne-vzdelavanie-a-priprava-ziakov-77/sutaze

Súťaž o Cenu ministra dopravy  SR

 

fotodokumentácia zo súťaže 2021

Fotky zo súťaže