Prejsť na obsah

Podujatia

 

Kam po skončení základnej školy  ŠTUDUJ DOPRAVU


O podujatí

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Študuj dopravu.

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sa predstavujú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

 

Základným školám ponúkame:

  • Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom ďalšieho študijného smerovania žiakov.
  • Informácie zo sveta práce – predstavenie povolaní so zameraním na dopravu.
  • Dopravnú výchovu –  informácie o bezpečnosti v cestnej premávke a praktické zvládnutie  údržby bicykla.
  • Praktické ukážky prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života.ŠTUDUJ VODNÚ DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH


Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných stredných
odborných škôl, univerzít, spoločností pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy a cestovného
ruchu je zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých
školách v oblasti vodnej dopravy a cestovného ruchu.

Podujatie sa uskutoční
8. 2. 2023 a 9. 2. 2023
v Bratislave

v Osobnom prístave na Fajnorovom nábreží,
v priestoroch troch plavidiel

v čase

9.00 h – 13.30 h pre školy
13.30 h – 15.00 h pre verejnosť
Bližšie informácie a potvrdenie účasti:

studuj@mindop.sk

         
+421 2 594 94 607                    +421 2 594 94 273

Počet účastníkov na podujatí je kapacitne limitovaný, preto žiadame školy,
aby záujem o účasť a predpokladaný počet účastníkov potvrdili v čo najkratšom
termíne.

Plagát na stiahnutie.


História realizovaných podujatí:

Termín:                         Miesto konania:
27.9.2022 Trnava
8.9.2022
Vrútky
28.6.2022
Bratislava
9.9.2021 Vrútky
3.10.2019 Trnava
25.6.2019 Bratislava
16.5.2019 Vrútky
4.-5.5.2019 Košice
19.10.2018 Bratislava
4.10.2018 Trnava
1.-2.6.2018 Vrútky
14.-15.4.2018         Košice
6.-7.10.2017 Bratislava
2.6.2017 Košice
24.-25.3.2017 Vrútky
1.-2.10.2016 Bratislava


 Ministerstvo dopravy SR pravidelne vyhlasuje súťaž o Cenu ministra dopravy SR s názvom Maják pre dopravu, ktorej cieľom je podporiť kreativitu a tvorivosť žiakov stredných odborných škôl študujúcich dopravné odbory.


Súťaž o Cenu ministra dopravy  SRfotodokumentácia zo súťaže 2021

Fotky zo súťaže