Prejsť na obsah

Podujatia

 

Kam po skončení základnej školy  ŠTUDUJ DOPRAVU


O podujatí

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Študuj dopravu.

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sa predstavujú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

 

Základným školám ponúkame:

  • Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom ďalšieho študijného smerovania žiakov.
  • Informácie zo sveta práce – predstavenie povolaní so zameraním na dopravu.
  • Dopravnú výchovu –  informácie o bezpečnosti v cestnej premávke a praktické zvládnutie  údržby bicykla.
  • Praktické ukážky prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života.


Súťaž o Cenu ministra dopravy SR

Ministerstvo dopravy SR opäť vyhlásilo súťaž o Cenu ministra dopravy SR Maják pre
dopravu, ktorou chce rozvíjať tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl
študujúcich odbory zamerané na dopravu.

Téma súťaže je Cestuj udržateľne za krásami Slovenska a je zameraná na výhody
cestovania verejnou hromadnou dopravou a ďalšími formami udržateľnej mobility pri
spoznávaní kultúrnych, historických a prírodných pamiatok Slovenska. Dopravná
infraštruktúra a dopravné služby sú jedným zo zásadných predpokladov rozvoja turizmu, ako
aj faktorom jeho konkurencieschopnosti trhu. Hlavnými požiadavkami na dopravu z hľadiska
turizmu sú rýchlosť, spoľahlivosť, bezpečnosť, komfort a cenová primeranosť.

Súťaž sa bude konať 15. novembra 2023 v priestoroch hotela Tatra v Bratislave a súťažiť
budú žiaci 13 stredných odborných škôl vyučujúcich dopravné odbory. Na výhercov (5
najlepších projektov) čakajú finančné odmeny v podobe poukážok na nákup elektroniky
podľa vlastného výberu v hodnote od 200 po 500 €.


História realizovaných podujatí:

Termín:                         Miesto konania:
12.10.2023 Trnava
7.9.2023  Vrútky
6.-7.6.2023 Košice
27.9.2022 Trnava
8.9.2022
Vrútky
28.6.2022
Bratislava
9.9.2021 Vrútky
3.10.2019 Trnava
25.6.2019 Bratislava
16.5.2019 Vrútky
4.-5.5.2019 Košice
19.10.2018 Bratislava
4.10.2018 Trnava
1.-2.6.2018 Vrútky
14.-15.4.2018         Košice
6.-7.10.2017 Bratislava
2.6.2017 Košice
24.-25.3.2017 Vrútky
1.-2.10.2016 Bratislava
     
 Ministerstvo dopravy SR pravidelne vyhlasuje súťaž o Cenu ministra dopravy SR s názvom Maják pre dopravu, ktorej cieľom je podporiť kreativitu a tvorivosť žiakov stredných odborných škôl študujúcich dopravné odbory.

 Bližšie informácie nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/osobny-urad-72/odborne-vzdelavanie-a-priprava-ziakov-77/sutaze

Súťaž o Cenu ministra dopravy  SR

 

fotodokumentácia zo súťaže 2021

Fotky zo súťaže