Podujatia a aktivity


O podujatí

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách v oblasti dopravy a následne k výberu povolania v tejto oblasti, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovanie ich vzťahu k budúcej profesii aj prostredníctvom  organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s tromi štátnymi železničnými subjektmi, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú o voľbe budúceho povolania, dni kariérneho poradenstva s voľným vstupom s názvom.

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU
 
Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, ovládanie parkovacieho pilota osobného vozidla, smart ovládanie vozidla, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (skupiny odborov 37), ktoré je možné študovať na stredných odborných školách. Účastníkom odborníci poskytnú aj kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

 
Plánované podujatia:

Termín:                         Miesto konania:
Zatiaľ neuvedené

História realizovaných podujatí:

Termín:                         Miesto konania:
19.10.2018 Bratislava
4.10.2018 Trnava
1.-2.6.2018 Vrútky
14.-15.4.2018         Košice
6.-7.10.2017 Bratislava
2.6.2017 Košice
24.-25.3.2017 Vrútky
1.-2.10.2016 Bratislava