Prejsť na obsah

Nedostatkové profesie

Zamestnávatelia považujú za najviac nedostatkové profesie:
Rušňovodič, elektromechanik
Dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektrotechnik

Rušňovodič

Všetky uvedené profesie môžu vykonávať absolventi našich študijných odborov, najmä absolventi študijných odborov 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy.

Aktuálne voľné pracovné pozície na ŽSR