Prejsť na obsah

Všetky stredné školy,ktoré pripravujú absolventov pre oblasť Dopravy,pôšt a telekomunikácií pripravujú študentov pre prax v súlade so zákonom č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a to buď v súlade s § 9 na pracoviskách praktického vyučovanie, alebo v súlade s § 10 o duálnom vzdelávaní. Tieto formy praktickej prípravy sú rovnocenné a pripravujú absolventov pre prax podľa požiadaviek zamestnávateľov, pretože mnohé školy majú uzatvorené zmluvy o spolupráci so zamestnávateľmi.

Viď napríklad :

http://www.zsr.sk/slovensky/kariera/spolupraca-so-skolami.html?page_id=4482

http://www.zsr.sk/slovensky/kariera/dualne-vzdelavanie.html?page_id=4282

Okrem týchto foriem spolupráce s praxou školy využívajú i odborné prednášky a exkurzie, ktoré tiež prispievajú ku kvalitnejšej príprave absolventov pre prax. Samozrejmosťou je účasť zástupcu praxe na maturitných či záverečných skúškach, čo taktiež prispieva k prepojenosti školy a praxe.