Prejsť na obsah

Nedostatkové profesie

Zamestnávatelia považujú za najviac nedostatkové profesie:
Rušňovodič, elektromechanik
Dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektrotechnik

Rušňovodič

Všetky uvedené profesie môžu vykonávať absolventi našich študijných odborov, najmä absolventi študijných odborov 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy.

Aktuálne voľné pracovné pozície na ŽSR

 

Prepojenie nedostatkových profesií so študijnými odbormi, ktoré ponúka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava :

Študijný odbor

Profesia

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R,rušňovodič, elektromechanik, elektrotechnik

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, vedúci prevádzky, rušňovodič

3765 M technika a prevádzka dopravy 1)

rušňovodič

2675 M elektrotechnika 2)

systémový administrátor, operátor GSM-R, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, rušňovodič, elektromechanik, elektrotechnik

 

1) Študijný odbor 3765 M je zameraný na automobilovú techniku, ale absolvent spĺňa aj zákonné požiadavky na uchádzanie sa  o pozíciu rušňovodič.
2) Študijný odbor 2675 M elektrotechnika je zameraný na komunikačné a sieťové technológie, ale v učebnom pláne má predmet komunikačné a sieťové technológie v doprave, kde absolventi získajú základnú odbornú profiláciu aj na uchádzanie sa o zamestnanie v železničných spoločnostiach.